Etken Danışmanlık Whatsapp
İtfaiye Raporu

İtfaiye Raporu

İtfaiye Raporu, her türlü yapının, tasarımından başlayarak yapım, işletim, bakım ve kullanım

aşamalarında meydana gelebilecek yangın riskini en aza indirmeyi amaçlar. Bu, yangın sebebiyle

oluşabilecek can ve mal kayıplarını önlemek veya en aza indirmek için alınacak tedbirleri içerir. Rapor

aynı zamanda, yangından önce ve yangın sırasında alınacak önlemleri, tahliye prosedürlerini ve

söndürme organizasyonunu belirler.


İtfaiye Raporunun ana hedefi, yangın güvenliği kriterlerini belirlemek ve bu kriterlere uygunluğu

sağlamaktır. Yangın öncesi önlemler, yangın sırasında yapılacak tahliye planları ve yangınla mücadele

stratejileri bu raporun kapsamında değerlendirilir. Ayrıca, raporun uygulanabilirliği ve etkinliği düzenli

olarak denetlenir ve gerekli güncellemeler yapılır.


Etken Çevre Danışmanlık olarak, rapor için istenilen ek belgeleri temin ederek başvuru yapılması ve

belgenin alınmasını sağlamaktayız.

Geleceği Şekillendirmek için Doğanın Rehberliği Altında Birlikte Çalışıyoruz.
Temiz Hava, Temiz Su ve Yeşil Topraklar Bizim Hakkımızdır.

KALİTE
MEMNUN MÜŞTERİ
TAMAMLANMIŞ PROJE
ÇEVRESEL SUNUM VE RAPORLAMA