Etken Danışmanlık Whatsapp
Sıfır Atık Belgesi

Sıfır Atık Belgesi

SIFIR ATIK SÜRDÜREBİLİRLİK YOLUNDA BİR ADIM!

SIFIR ATIK DANIŞMANLIĞI

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Resmi Gazete 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında; mahalli idareler ve EK-1 listede tanımlı diğer yerler ile gönüllülük esasına dayalı olarak sıfır atık yönetim sistemini kurmak isteyenler için sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, izlenmesine, sıfır atık belgesi düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar.

Sıfır atık yönetim sistemi kurulan yerlerde oluşan ve 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4 atık listesinde yer alan atıklar bu sistem kapsamındadır. 


Sıfır Atık Danışmanlığını Hangi Firmalar/Kurumlar Alır?


Kamu kurumları, endüstriyel tesisler, alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, sağlık tesisleri terminaller, Limanlar, İş Merkezi ve Ticari Plazalar, Konaklama Tesisleri, Hane ve Siteler, Akaryakıt İstasyonları ve Dinlenme Tesisleri, Zincir Marketler  ve daha birçok farklı yer, "Sıfır Atık Belgesi" alma yükümlülüğüne sahiptir. 


Bu yükümlülüklerin temel amacı, atık oluşumunu en aza indirme, geri dönüşümü artırma ve zararlı atıkları bertaraf etme konularında daha sorumlu bir yaklaşım benimsemektir. Bu uygulamalar, çevreyi koruma, atık maliyetlerini düşürme ve toplumun çevresel beklentilerini karşılama konularında önemlidir.


Sıfır Atık Sistemi, firma, kurum veya kuruluşların Sıfır Atık’a dahil olabilmesi için uygulaması gereken adımlardan oluşan 7 aşamalı yol haritasıdır.

1. Odak noktalarının belirlenmesi,

2. Mevcut Durum Tespiti,

3. Planlama,

4. İhtiyaçların Belirlenmesi & Temin,

5. Eğitim &Bilinçlendirme

6. Uygulama

7. RaporlamaEtken Çevre Danışmanlık Sıfır Atık Danışmanlığı kapsamında firmanız adına sıfır atık belgesi alan bir çevre danışmanlık firmasıdır. Deneyimli Çevre Mühendisi kadromuz ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız.

SIFIR ATIK SÜRDÜREBİLİRLİK YOLUNDA BİR ADIM!


Geleceği Şekillendirmek için Doğanın Rehberliği Altında Birlikte Çalışıyoruz.
Temiz Hava, Temiz Su ve Yeşil Topraklar Bizim Hakkımızdır.

KALİTE
MEMNUN MÜŞTERİ
TAMAMLANMIŞ PROJE
ÇEVRESEL SUNUM VE RAPORLAMA