Etken Danışmanlık Whatsapp
Su Ayak İzi

Su Ayak İzi

SU AYAK İZİ NEDİR?

Su ayak izi, insanların tüketime bağlı olarak kullandığı su miktarını gösterir. Bir bireyin, topluluğun ve işletmenin su ayak izi ise , birey veya topluluk tarafından üretilen mal ve hizmetleri üretmek için kullanılan toplam tatlı su hacmi olarak tanımlanır.

SU AYAK İZİ TÜRLERİ

Mavi su Ayak izi, bir ürünü üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey ve yeraltı tatlı su kaynaklarının miktarıdır.

Yeşil su Ayak izi, bir ürünün üretiminde kullanılan toplam kullanılan yağmur suyu miktarıdır.

Gri su Ayak izi, üretim sonucu oluşan atıksuyun kirlilik derecesine göre, arıtılması için kullanılan su miktarıdır.

SU AYAK İZİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Su ayak izi, sürdürebilirlik açısından önemli yere sahiptir.  Su kaynaklarının kullanımını belirleyen ve aynı zamanda  su kaynaklarının   doğru şekilde yönetilerek korunmasınını  hedef göstererek, sınırlı olan doğal tatlı su kaynaklarını gelecek nesillere de su kaynağı sağlayarak sürdürebilir bir katkı sağlamaktadır.

Bir ürünün veya prosesin su ayak izinin hesaplanması, o ürünün veya prosesin  su kullanımı hakkında bilgi verir. Sağlanan bu bilgiyle su kullanımını azaltmak adına gerekli planlamalar yapılarak  doğal kaynakların kullanımını en aza indirmeyi hedefler.

SU AYAK İZİNİN ÖNEMİ

Dünya nüfusunun ,sanayileşmenin ve gıda ihtiyacını karşılamak için tarımda kullanılan su miktarının artmasıyla ,  dünyadaki doğal tatlı su kaynaklarının rezervleri azalmaktadır. Dolayısıyla, su kaynakları üzerindeki baskılar da artmaktadır. Bu nedenle, su kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir şekilde yönetmek, son derece önemlidir.


SU AYAK İZİ STANDARTI, HESAPLANMASI VE RAPORLANMASI

Su kaynaklarının doğru yönetimi artık en küçük ölçekten en küresele herkesin sorumluluğudur.


Su Ayak İzi kavramı, kuruluşların ürün, hizmet ve süreçlerinin tüm yaşam döngüsü boyunca tükettikleri temiz su miktarını , ISO 14046 ise su ayak izinin izlenmesi, hesaplanması ve raporlanması konusundaki ilkeleri, gereklilikleri ve kılavuzları ile çerçeve oluşturan bir standarttır. Kuruluşların yaşam döngüsü yaklaşımı ve suyla ilgili çevresel etkilerini değerlendirmesini ve su kullanımının yönetilmesi için olanak sağlar.


Tüketimin su ayak izi hesaplamalarında , WFN’nin 1996-2005 yılları arasındaki kişi başına düşen verilerine göre hesaplama yapılmaktadır. Bununla birlikte, evsel su kullanımı ve endüstriyel üretim; WFN verileri (nüfus ve ekonomik kalkınmaya göre ölçeklendirilerek) ve TÜİK verileri kullanılarak hesaplamalar yapılmaktadır. Hesaplamalar; nüfus ve ekonomik büyümeye göre ölçeklendirilen verilerin ürün kategorilerine göre toplanmasıyla yapılmıştır. Kişi başına düşen su ayak izi hesaplanırken Dünya Bankası’nın 2006-2011 verileri de kullanılmıştır.Türkiye’nin ithalat ve ihracatının su ayak izi, üretimin su ayak izine benzer şekilde hesaplamalar yapılmıştır. İhracat ve ithalat ürünlerinin miktarları FAO’dan( Gıda ve Tarım Örgütü), bu ürünlerin Türkiye’ye özel su ayak izi verileri WFN’den elde edilmektedir.


Etken Çevre Danışmanlık ´dan alacağınız profesyonel hizmet ile sizlerde daha az Su ayakizi için gerekli adımları atabilirsiniz.


Geleceği Şekillendirmek için Doğanın Rehberliği Altında Birlikte Çalışıyoruz.
Temiz Hava, Temiz Su ve Yeşil Topraklar Bizim Hakkımızdır.

KALİTE
MEMNUN MÜŞTERİ
TAMAMLANMIŞ PROJE
ÇEVRESEL SUNUM VE RAPORLAMA