Etken Danışmanlık Whatsapp
Atık Yönetimi Planı

Atık Yönetimi Planı

Atık Nedir?

 Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir.

Atık Yönetimi Nedir?

Atık Yönetimi Tüm  Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, Atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanmasına,Çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip, bu Yönetmeliğin kapsamındaki ürünlerin üretimi ile piyasa gözetimi ve denetimine,ilişkin genel usul ve esasların belirlenmesidir. 


Çevre ,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması amacıyla, belirli ölçüt, şart ve özelliklerin belirtildiği “ Atık Yönetimi Yönetmeliği” 02 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır. 

12.01.2023 tarih 32071 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” gereğince atık oluşturan tesisler Atık Yönetimini sağlamak ve Atık Yönetim Planı onayı almak ile yükümlüdürler. Atık Yönetim Planı, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşumundan bertarafına kadar sürdürülebilir çevre politikası için büyük bir öneme sahiptir. Tesisin faaliyet türüne göre oluşan atıkların, oluşum yerlerinin, miktarlarının ve türlerinin tespitinin yapılması gerekmektedir. Bu noktada 2872 sayılı Çevre Kanunu’na bağlı birçok yönetmelik devreye girmektedir. Atıkların Yönetiminin ve Atık Yönetim Planının sağlıklı hazırlanması için yönetmeliklerin iyi analiz edilmiş olması gerekmektedir. 


Bu kapsamda ETKEN ÇEVRE DANIŞMANLIK olarak;

. İşletme genelinde oluşan veya oluşması muhtemel tüm atıkları Atık Yönetim Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre atık kodlarına göre tanımlanması,

. Atıkların oluşum kaynakları, periyotları ve 3 yıllık tahmini miktarları açısından değerlendirilmesi,

. İşletmenin Atık Yönetimi Yönetmeliği şartlarına uygunluğu kontrol edilerek, yönlendirmelerle mevzuata uyumunu sağlamak, Tehlikeli ve Tehlikesiz atık alanlarının yapılması konusunda yönetimi sağlamak

Kaynağında ayrıştırma çalışmaları için, işletme içinde atık ayrıştırma noktaları oluşturulması,

. Oluşan ve oluşması muhtemel atıkların tamamını kapsayacak şekilde lisanslı firmalar ile sözleşmeler yapılması,

. Tehlikeli atık geçici depolama alanları için Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yapılması,

. Envanterlerin toplanarak Endüstriyel Atık Yönetim Planının oluşturulması ve “İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne” sunulması ve onayın alınması,

. Atık beyan formlarını Bakanlığın çevrimiçi uygulaması üzerinden yapmak

. Geri dönüşebilen atıkların yönetimi sağlanmak,

. Atık Yönetimi ile ilgili prosedüreler oluşturmak

. Periyodik denetimlerle, işletmenin çevresel tüm süreçlerde sürdürülebilirliğini sağlamak,

. Çevre Bilinci, Atık Yönetimi ve Sıfır Atık eğitimleri uzman mühendislerimiz tarafından verilmektedir.


Endüstriyel Atık Yönetim Planı Nedir?

Endüstriyel atık yönetim planı, tesis bünyesinde oluşan tüm atıkların(Tehlikeli ve Tehlikesiz) çevreye ve canlıya zarar vermeden atıkların oluşumundan bertarafına kadar olan süreç yönetimini kapsayan üç yıllık plandır. 

Çevre mevzuatı kapsamında mevcut tesisler için 02.04.2015 tarihinde yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine göre 3 yıllık Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanması zorunludur.


Etken Çevre Danışmanlık olarak uzman ve tecrübeli kadromuzla ,Atık Yönetim Danışmanlığı ve Endüstriyel Atık Yönetim Planın hazırlanması, Geçici Depolama İzni  sağlıklı hazırlanması konusunda, bize güvenebilirsiniz.Geleceği Şekillendirmek için Doğanın Rehberliği Altında Birlikte Çalışıyoruz.
Temiz Hava, Temiz Su ve Yeşil Topraklar Bizim Hakkımızdır.

KALİTE
MEMNUN MÜŞTERİ
TAMAMLANMIŞ PROJE
ÇEVRESEL SUNUM VE RAPORLAMA