Etken Danışmanlık Whatsapp
Çed Raporu

Çed Raporu

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ


Ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. ÇED’ in Temel Görevi: projelerle ve gelişmelerle ilgili karar vericilerin daha bütünsel, yani karara etkiyecek birden fazla faktörü göz önüne alır bir şekilde daha sağlıklı karar vermelerini sağlamak için, onlara projelerden kaynaklanabilecek çevresel etkileri net bir şekilde göstermektir.


Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir.

Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir;  karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.


Ülkemizde ÇED süreci 7 Şubat 1993 tarihinde yürürlüğe giren Çevresel Etki değerlendirme Yönetmeliği ile yasal bir süreç olarak tanımlanmıştır. ÇED Yönetmeliği 23 Haziran 1997 ve 6 Haziran 2002 tarihlerinde revize edilmiş ve Avrupa Birliği (AB) ÇED Direktifi (85/337/EEC ve 97/11/EC) ile uyumlaştırmanın sağlanması için 16 Aralık 2003 revize edilmişti. 

29.07.2022 tarihinde revize edilen ÇED Yönetmeliği halen 31907 Resmi Gazete sayısı ile yürürlükte bulunmaktadır. Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 


Tesisler, faaliyetlerine başlamadan önce yaptıkları faaliyetin ÇED Yönetmeliği açısından değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle ilk önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ÇED Görüşü alınmalıdır.


ÇED Görüşü; Çevre İzin ve Lisans süreci veya ruhsat sürecinde gerekli olan bir belge niteliğindedir. ÇED Görüşü sonucunda firmanın ne tarz bir sürece gireceğine karar verilir ve bu referans bilgi ile ÇED Yönetmeliği doğrultusunda EK-1 veya EK-2 kısmına girip girmeme durumuna göre süreç şekillenir.Etken Çevre Danışmanlık olarak ÇED başvurularınız, gerekli evrakların hazırlanması ve sistem üzerinden e-çed başvurusu tarafımızca yapılmaktadır.

Geleceği Şekillendirmek için Doğanın Rehberliği Altında Birlikte Çalışıyoruz.
Temiz Hava, Temiz Su ve Yeşil Topraklar Bizim Hakkımızdır.

KALİTE
MEMNUN MÜŞTERİ
TAMAMLANMIŞ PROJE
ÇEVRESEL SUNUM VE RAPORLAMA