Etken Danışmanlık Whatsapp
Çevre İzin ve Lisansı

Çevre İzin ve Lisansı

2872 Saylı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzinler ve Lisanslar Hakkındaki yönetmelik olan 10.09.2014 tarihi itibari ile Çevre İzin Lisans Yönetmeliği olarak değiştirilen yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerindeki maddeler kapsamında faaliyet gösteren tesisler bu yönetmelik ve diğer çevre mevzuatı hükümlerine göre çevre izin ve lisans sürecini başlatmaları gerekmektedir. Tesisler kendi bünyelerinde çevre görevlisi istihdam etmemeleri durumunda bu hizmeti dışarıdan çevre danışmanlık yeterlilik belgesi olan firmalardan hizmet satın alma yolu ile karşılayabilirler.


Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izni,

Çevre İzin Belgesi: Alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca işletmelere verilecek belgeyi,

Çevre İzin ve Lisans Belgesi: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan belgeyi,

 


Çevre izin ve lisans konusunda; 

Etken Çevre ve Danışmanlık olarak tecrübeli Çevre Mühendislerimiz ile Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre izin ve lisanslarının alınması hususunda  firmalara  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından   aldığımız  Çevre Danışmanlık Firması Yeterlilik Belgesi ile danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 


Sürdürülebilir Gelecek için Uzman Destek!...


Geleceği Şekillendirmek için Doğanın Rehberliği Altında Birlikte Çalışıyoruz.
Temiz Hava, Temiz Su ve Yeşil Topraklar Bizim Hakkımızdır.

KALİTE
MEMNUN MÜŞTERİ
TAMAMLANMIŞ PROJE
ÇEVRESEL SUNUM VE RAPORLAMA