Etken Danışmanlık Whatsapp
Sürdürebilirlik Danışmanlığı

Sürdürebilirlik Danışmanlığı

Sürdürülebilirlik Nedir?

Üretim ve çeşitliliğin sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi, ekolojik sistemin korunmasını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesini gerektirir. Bu, çevresel sürdürülebilirliğin önemini vurgular. Çevre sürdürülebilirliği, doğanın ve kaynakların tükenmeye eğilimli olduğu gerçeğini vurgular. Bu, kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerektiğini ve atık üretiminin minimize edilmesi gerektiğini işaret eder. Sürdürülebilirlik, çevre koruma, ekonomik büyüme ve sosyal gelişim arasında denge sağlama ve kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanma gerekliliği üzerine odaklanır.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Nedir?

İşletmelere sürdürülebilirlik projeleri ve çalışmaları için teknik destek sunulmasını tanımlar. Bu hizmet, işletmelerin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla sunulan bir destek türüdür. Bu destek, işletmelere sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirme, uygulama ve izleme konularında yardımcı olur ve sürdürülebilirlik çabalarını daha etkili hale getirme amacını taşır.


Sürdürülebilirlik Danışmanı ne iş yapar?

1. İşletmelerin organizasyon yapısını ve çalışan envanterini sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak yeniden yapılandırma: Sürdürülebilirlik projeleri için işletmelerin iç organizasyonlarını ve çalışanlarını bu amaç doğrultusunda dönüştürmelerine yardımcı olunması, sürdürülebilirlik hedeflerinin başarıya ulaşmasına katkıda bulunabilir.

2. İç işleyişte sürdürülebilirliği sağlama ve aksiyonların devamlılığını sağlama: İşletmelerin iç işleyişlerini sürdürülebilirlik ilkelerine uygun hale getirmelerine ve bu ilkeleri sürdürülebilir bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olunması, uzun vadeli sürdürülebilirlik çabalarını güçlendirebilir.

3. Yeni yatırımlarla sürdürülebilirlik projelerine yönelme isteği: İşletmelerin yeni yatırımlarla sürdürülebilirlik projelerine odaklanma isteğini desteklemek, yeşil ve sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesini teşvik edebilir.

4. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sürdürülebilirlik girişimlerinin yapılması: İşletmelerin sürdürülebilirlik odaklı sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmalarını teşvik ederek topluma daha fazla fayda sağlamalarına yardımcı olabilir.

5. Su Ayak İzi ve Karbon Ayak İzi Çalışmaları: İşletmelerin su ve karbon ayak izlerini hesaplamalarına ve izlemelerine yardımcı olarak çevresel etkilerini azaltmalarına olanak tanır.

6. Çevresel Bazda Projelendirme Çalışmaları: İşletmelerin çevre dostu projeler geliştirme süreçlerinde danışmanlık ve destek sağlayarak çevresel sürdürülebilirliklerini artırabilir.

Bu hizmetler, işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerini daha etkili bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olabilir ve çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik konularında ilerlemeler kaydetmelerine olanak tanır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu ne içerir?

Şirketlerin sürdürülebilirlik performansını ve taahhütlerini belgelemek, iç ve dış paydaşlara hesap verebilirlik sağlamak ve güven inşa etmek için bu raporları kullanmalarının nedenlerini vurgular. Sürdürülebilirlik raporları, işletmelerin sürdürülebilir gelişim hedeflerine ulaşma çabalarını ve etkilerini daha açık ve şeffaf bir şekilde iletmelerine yardımcı olur. Bu, hem şirket içi hem de dışsal sürdürülebilirlik hedeflerini destekler.


Sürdürülebilirlik neden önemlidir?

Sürdürülebilik uygulamaları, işletmelerin çevresel sorumluluklarını yerine getirdiklerini ve doğal kaynakları koruma amacı taşıdıklarını gösterir. Bu, şirketlerin marka imajını olumlu bir şekilde etkileyebilir ve müşteriler, tüketiciler ve yatırımcılar arasında daha güvenilir bir izlenim yaratır.

Ayrıca, sürdürülebilik uygulamaları, işletmelerin maliyetlerini azaltabilir. Daha verimli enerji kullanımı, atık azaltma ve çevre dostu üretim yöntemleri, işletmelerin işletme maliyetlerini düşürebilir ve rekabet avantajı sağlayabilir.

Sürdürülebilik aynı zamanda hissedarlar için olumlu sonuçlar doğurabilir. İşletmeler, sürdürülebilik çabaları sayesinde daha geniş bir yatırımcı kitlesini çekebilir ve finansal başarılarına olumlu bir şekilde katkıda bulunabilir.

Sonuç olarak, sürdürülebilik uygulamaları, işletmeler için çevresel sorumlulukları yerine getirmenin ötesinde bir dizi avantaj sunar. Bu avantajlar, çevreye duyarlı olmanın ötesinde işletmelerin rekabet avantajı elde etmesine, daha iyi bir marka imajına sahip olmasına, maliyetleri azaltmasına ve verimliliği artırmasına yardımcı olur.


Geleceği Şekillendirmek için Doğanın Rehberliği Altında Birlikte Çalışıyoruz.
Temiz Hava, Temiz Su ve Yeşil Topraklar Bizim Hakkımızdır.

KALİTE
MEMNUN MÜŞTERİ
TAMAMLANMIŞ PROJE
ÇEVRESEL SUNUM VE RAPORLAMA